Kotka Steam Brewery osakeanti 2021

Osakasedut yksityishenkilöille
Osakasedut yrityksille

Ravintoloille

Ottakaa yhteyttä ja mietitään mitä voisimme yhdessä tehdä tässä haastavassa tilanteessa.
Ota yhteyttä

Merenraikkaat oluet Kotkasta - Fresh by the Sea!

Kotka Steam Brewery on vuonna 2018 toiminnan aloittanut kotkalainen pienpanimo, joka valmistaa raikkaita oluita perinteitä kunnioittaen ja uutta luoden. Panimo sijaitsee upeassa miljöössä, aivan meren rannalla, 1894 rakennetun Kotkan Höyrypanimon tiloissa. Kotka Steam Brewery jatkaa kaupungin perinteitä maineikkaana panimokaupunkia. Ruotsinsalmi Bryggeri aloitti toimintansa vuonna 1798 ja olemme seitsemäs Kotkassa toiminut panimo. ‍

Tuotevalikoima

Kotka Steam Breweryn tuotevalikoimaan kuuluu tällä hetkellä seitsemän oman brändin olutta. Panimon etikettien logon on tehnyt Kiroilevasta siilistä tuttu Milla Paloniemi. Valikoimiimme kuuluu myös Kiroileva siili Pihlajanmarja Sour sekä KTP Lager. Teemme myös tilaus, nimikko ja kausioluita. S/S eli Steam Ship sarjaan on kertynyt kuusi erilaista olutta vuoteen 2021 alkuun mennessä.

Asiakkaat

Panimon tuotannosta suuri osa myydään paikallisesti mutta esim. Pääkaupunkiseudulla löytyy myös tuotteitamme. Yritysasiakkaitamme ovat keskusyhtymät, ravintolat, vähittäiskaupat ja erilaiset tapahtumat, joista suurin on Kotkan Meripäivät. Meripäiville olemme tehneet myös oman oluen ja toivomme, että välivuoden jälkeen pääsemme jälleen yhdessä suunnittelemaan olutta kesäksi 2021.

Kehityshankkeita 2021

Vuonna 2021 on suunnitelmissa aloittaa myös virvoitusjuomien valmistus, sekä selvitetään mahdollisuudet valmistaa gluteenittomia oluita. Myös muiden juomien valmistamista kehitetään. Näihin hankkeisiin olemme saaneet Business Finlandilta kehitystukea. Uusia kausioluita on suunnitteilla sekä Ruotsinsalmen meritaisteluihin liittyvä olut.

Liikevaihto- ja tulostavoitteet

Vuosi 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Tuotanto L 8 200 29 600 25 000 50 000 60 000 100 000
Liikevaihto 104 000 188 000 166 000 246 000 312 000 520 000
Tulos -80 000 -45 000 -13 000
Henkilöstö 2 2,5 3 4 5 6
Ota yhteyttä

Merkintäohjeet

Osakeannin ehdot

Osakkeita tällä hetkellä sijoitettu: 151800€
Tavoite: 200 000€

Osakkeiden merkitseminen suoritetaan lähettämällä sähköposti osoitteeseen anti@kotkasteambrewery.com

Laita viestiin seuraavat tiedot:

  • Merkittävien osakkeiden lukumäärä, yhden osakkeen hinta 100€
  • Osakkeiden maksajan nimi.
  • Osakkeiden omistajan nimi.
  • Osakkeiden omistajan Hetu/Y-tunnus.
    • (Tietoturvasyistä Hetu suositellaan laittamaan pankkisiirron viestikenttään)
  • Postiosoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite.

Maksa merkattu osakemäärä kokonaisuudessaan Kotka Steam Breweryn Oy:n tilille FI1141080010395286

Merkintä katsotaan maksetuksi sillä hetkellä, kun merkintähinta on kokonaisuudessaan siirtynyt Yhtiön pankkitilille. Yhtiön hallituksella on yksinomainen oikeus merkintöjen hyväksymiseen. Jos hallitus ei hyväksy merkintää, palautetaan maksu kokonaisuudessaan.

Liittyen 18.12.2020 pidettyyn ylimääräiseen yhtiökokoukseen, me osakkeenomistajat olemme yksimielisesti päättäneet seuraavaa:

1. Yhtiölle ei eriytetä osakesarjoja, kaikki yhtiön osakkeet ovat yhdenvertaisia.
-Kaikilla osakkeilla on sekä äänioikeus, että oikeus yhtiön voitonjakoon (yhdellä osakkeella on yksi ääni).

2. Olemassa olevat 80 osaketta muutetaan yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti niin, että yksi osake vastaa jatkossa sataa osaketta. Muutoksen jälkeen osakkeita on siis 8000kpl.

3. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti järjestetään julkinen maksullinen osakeanti seuraavin ehdoin:
- Liikkeelle lasketaan uusia osakkeita enintään 2000kpl määrältään enintään 200.000,- euroa
- Yhdestä osakkeesta maksettava merkintähinta on 100,- euroa
- Osakeanti merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (svop)
- Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä uudet osakkeet annetaan
- Uusien osakkeiden merkintä katsotaan tapahtuneeksi, kun maksu on suoritettu yhtiön pankkitilille
- Uusien osakkeiden liikkeellelaskun peruste on yhtiön taloudellisen aseman vahvistaminen, sekä suunnitteilla oleva tuotekehitys

4. Päätettiin lisäksi muuttaa yhtiön toimiala olemaan seuraavanlainen:

Yhtiön toimiala on panimotoiminta, ravintolatoiminta, tapahtumatuotanto, sekä kaikki laillinen liiketoiminta

Osakkeiden merkintäaika

‍Osakeanti alkaa 11.1.2021 ja päättyy 17.12.2022. Osakeanti päättyy aiemmin, jos kaikki merkittäväksi tarjotut 2000 osaketta on merkitty ja maksettu.

Osakkeiden merkintä ja maksaminen

Osakkeiden merkintä ja maksaminen tehdään Yhtiön ilmoittamalle pankkitilille. Merkintä katsotaan maksetuksi sillä hetkellä, kun merkintähinta on kokonaisuudessaan siirtynyt Yhtiön pankkitilille. Yhtiön hallituksella on yksinomainen oikeus merkintöjen hyväksymiseen. Ylimerkintätilanteessa hallitus voi myös keskeyttää osakeannin.

Osinko

Kaikilla osakkeilla on sekä äänioikeus, että oikeus yhtiön voitonjakoon (yksi osake yksi ääni). Yhtiökokous päättää vuosittain mahdollisesta osingonjaosta, yhtiön taloudellinen tilanne, investointi- ja rahoitustarpeet huomioon ottaen.

Muuta

Sijoittajalla on merkinnän yhteydessä velvollisuus ilmoittaa yhtiölle nimensä, henkilötunnuksensa, Y-tunnuksensa tai vastaavan virallisen tunnuksensa, sähköpostiosoitteensa sekä postiosoitteensa. Yhtiöllä on oikeus pyytää sijoittajalta (luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö) kaikkia välttämättömiä henkilöllisyyden todistamiseen tarvittavia asiakirjoja. Sijoittaja on vastuussa yhteystietojensa sekä mahdollista osingonmaksua varten ilmoitetun pankkitilin tietojen oikeellisuudesta. Sijoitus ei ole talletussuojan piirissä. Sijoitus ei ole pääomaturvattu.

Arvopaperimarkkinalakia ei sovelleta

Yhtiön osakkeet eivät ole arvopaperimarkkinalain mukaisia arvopapereita. Osakeannista ei laadita arvopaperimarkkinalain mukaista esitettä tai muutoin sovelleta arvopaperimarkkinalain säännöksiä.
Image

Yhteystiedot

Kotka Steam Brewery
Metsontie 41
48220 KOTKA

Tietosuojaseloste

Evästeet

Image
ImageImageImageKotka Steam Brewery YoutubeKotka Steam Brewery Linkedin